Como pedir unha subvención para un festival de música en Galicia

Antes de pedir unha subvención para un festival de música hai que ter claro como funciona este mundo, pois as subvencións teñen unha dinámica propia.

Principais subvencións para festivais de música en Galicia

Se organizas un festival de música en Galicia e estás buscando financiación, unha posible opción son as subvencións. Pero que organismos subvencionan festivais de música en Galicia?