Contido externo

Aspectos clave do Manual de Xestión de Festivais

Breve análise do “Manual de xestión para empresas de produción de festivais de música” escrito pola Asociación Empresarial Festivais de Galicia.