Aspectos clave do Manual de Xestión de Festivais

Breve análise do “Manual de xestión para empresas de produción de festivais de música” escrito pola Asociación Empresarial Festivais de Galicia.