Consultoría

Servicio de consultaría independente enfocada ós profesionais e empresas das Industrias Culturais, con especialización en proxectos musicais.

Formación

Fomación paralela ós conservatorios e ás escolas de música. Cursos de comunicación, loxística, promoción, dereito ou internacionalización.

Organización

Organización de festivais e eventos musicais. Adaptándose á situación concreta, 100% a medida ou aplicando modelos propios de éxito probado.